Picture of Conamara agus oileáin

Conamara agus oileáin

Music events in Connemara -Imeachtaí Ceol

Nuair a stadann an ceol, stadann an rince (The dance is over when the music stops) but there will be no stopping this year with a great series of  music events in Connemara throughout the year. From traditional sessions to intimate gigs, classical concerts to country music there are music events for everyone in Connemara.

Nuair a stadann an ceol, stadann an rince ach ní bheidh aon stad i mbliana le sraith iontach imeachtaí ceoil i rith na bliana. Ó sheisiúin thraidisiúnta go gigeanna dlútha , ceolchoirmeacha clasaiceacha go ceol tuaithe tá ócáid ann do gach duine.

 

Clifden Tradfest

Music events in Connemara
Music session – Tradfest Clifden

Get ready to have your toes tapping! Clifden Tradfest takes place 4th -7th of April 2024. Sessions on the streets and in the pubs , music workshops and the gig rig on the square.

Beidh na ladhra ag damhsa! Beidh Clochán Tradfest ar siúl 4-7ú Aibreán 2024. Seisiúin ar na sráideanna agus sna tithe tábhairne, ceardlanna ceoil agus an ghig rig ar an gcearnóg.

 

Féile Joe Éinniú/Joe Heaney Festival

 

Féile Joe Éinniú

Sárcheol agus damsa de scoth ag an bhféile seo a bhíonn ar siúl i Mí Bealtaine.  Tá cáil ar  Joe Éinniú as ceantar Iorras Aithneach mar ar dhuine de na hamhránaithe sean-nóis ab fhearr den bhfichiú aois.Tuile eolas ar saol Joe Cartlann Sheosaimh Uí Éanaigh nó breathnaigh ar an glcár  SONG OF GRANITE on TG4TV Eolas faoin bhféile

Music & Song & Dance at this Festival which takes place in May.  Joe Heaney has the reputation of being one of the finest sean nos singers of the 20th Century.  This music event celebrates the Connemara singer. To learn more about his life check out Cartlann Sheosaimh Uí Éanaigh or watch SONG OF GRANITE on TG4TV -a critically acclaimed account of the life of the complex and enigmatic singer.  For festival details check out the facebook page

 

Inishbofin Arts Festival 3rd -5th May

The Inishbofin Arts Festival 2024 will take place from 3rd – 5th May, boasting a range of artworks, performances, and music events from around Ireland.

Bíonn réimse leathan imeachtaí ceol , taispeántas agus ealaíona ar siúl sa bhféile seo.

This years musical line up includes  Andy Irvine & Donal Lunny   , Amble  , True Tides , Aoife Wolf  , Sinead O’ Halloran  , Laoise Kelly & Tola Custy

 

Clifden Summer Fest 14th -16th June

Clifden Summer Fest was a new addition to music events in Connenmara in 2023 and returns to Clifden Showgrounds this coming June 14th, 15th & 16th 2024, featuring a wealth of fantastic musical acts including Mike Denvery, All Folked Up & The Tumbling Paddies.

Fillfidh Clifden Summerfest le haghaidh trí lá i Meitheamh. Deireadh seachtaine le ceoltóirí den chéad scoth.  Mike Denvery, All Folked Up & The Tumbling Paddies

 

 

                                    Craiceann Bodhran Summerschool Scoil Samhraidh ‘Craiceann’ ar Inis Oírr 24th -28th June

Craiceann Bodhran Summer School
Craiceann Bodhran Summer School

Feel the rhythm and connect with the soulful beats at  The Craiceann Summer School .It offers workshops from beginners to advanced at the summershool on Inis Oirr from Monday 24th of June to Friday 28th of June 2024

Scoil Samhraidh ‘Craiceann’ ar Inis Oírr a dhíríonn ar ceol an bhodhráin! Beidh ranganna teagaisc ar bun leo siúd a bhfuil fios a gcúram go maith acu agus cúrsa do thosaitheoirí.

 

 

Coynes Unplugged

Coynes Unplugged

Ceolchoirm spesialta Tigh Coyne Cill Chiaráin. Is teacht le chéile dlúthchairde an gig acústach seo. Bhí aiseolas dearfach ó gig Seán Keane agus tá gig Brian Kennedy díolta amach. Beidh The 4 of Us i Mí Márta , Pádraig Jack agus Mary Coughlan  Coinnigh súil ar na meáin soisialta le tuilleadh eolas.

“Coyne’s Unplugged” is a series of intimate acoustic gigs taking place at Coynes Gastro Bar & Pantry. Sean Keane played this year already Brian Kennedy Gig has sold out but tickets are available for The Four of Us taking place Friday 8th of March 2024. Keep an eye on their socials for upcoming gigs. Their commitment to music includes their own spotify playlist!

Murrays Yard

Music events in Connemara
Murray’s Yard

Murray’s Doonmore Hotel on Inishbofin is famous for it’s music sessions and with Murrays Yard they added another string to their bow.  Keep an eye on their social media pages for updates.

Tá clú agus cáil ar Murray’s Doonmore Hotel ar Inis Bó Finne as a sheisiúin cheoil agus anois le Murrays Yard chuir siad sreang eile lena bhogha. Coinnigh súil ar a leathanaigh meán sóisialta le haghaidh chun eolas a fháil faoi na himeachtaí.

 

Killary Sessions -Ceol ar Caoláire Rua

Killary Fjord Boat Trip

The Killary Sessions combine a wonderful musical experience with a boat trip on the Killary aboard the Connemara Lady. With full bar on board and stunning views of the surrounding scenery from inner and outer decks. There’s great demand for tickets and the events sell out quickly.

Is eispéireas ceoil iontach Killary Sessions -ceol ar an Caolaire Rua! Ceol de scoth agus turas báid le Killary Fjord Boat Tours ar bord Connemara Lady. Tá beár ar bord agus radhairc iontacha mórthimpeall ó na deiceanna istigh agus amuigh. Tá an tóir ar na ticéid le haghaidh na seisiúin seo agus díolann na himeachtaí amach go tapa.

Stiúideo Cuan

Music events in Connemara
Stiúdeo Cuan

Located in Spiddal Stiúideo Cuan has magificent views out over Galway Bay and first class recording and event facilities.

 Tá Stiúideo Cuan ar cheann de na lárionaid cultúrtha is deise san Eoraip le háiseanna den scoth agus amharc álainn amach thar chuan na Gaillimhe.

 

Clifden Station House Theatre -Amharclann Óstán Clifden Stationhouse

From traditional music events ,tribute bands,  comedy events  to classical concerts the Station House Theatre Connemara hosts many events through the year.

Ó cheol traidisiúnta , seónna grinn go ceolchoirmeacha clasaiceacha bíonn go leor imeachtaí ar siúl in Amharclann Óstán Clifden Stationhouse i rith na bliana.

 

Choirs & Concerts at Kylemore Abbey      Cóir & Ceolchoirmeacha ag Mainistir na Coille Móire

Music events in Connemara at Kylemore Gothic Church.
Kylemore Gothic Church

 

Kylemore Abbey hosts many visiting choirs in the Gothic Church as well as other events throughout the season. Keep an eye on their social media or check on their website for scheduled concerts. 

Reáchtálann Mainistir na Coille Móire go leor cóir chuairte san Eaglais Ghotach chomh maith le himeachtaí eile i rith an tséasúir. Coinnigh súil ar a gcuid meáin shóisialta nó seiceáil ar a suíomh Gréasáin le haghaidh ceolchoirmeacha sceidealaithe.

Clifden Arts Festival   19-29  September  Féile Ealaíne an Chlocháin

Clifden Arts Festival has a wide variety of  events, including music, song, poetry, literature, and captivating spectacles.  The festival hosts a wide array of musical events covering many genres of music.  See last Clifden Arts Festival Guide for reference.  Keep an eye on their social media for announcement for this year’s events.

Bíonn réimse leathan imeachtaí ar siúl i rith Féile Ealaíne an Chlocháin. Ina measc bíonn ceol, amhránaíocht, filíocht, litríocht agus seónna spéisiúla. Bíonn a lán imeachtaí ceoil a chlúdaíonn go leor seánraí ceoil. Féach clár na bliana seo caite le haghaidh tagartha. Coinnigh súil ar a gcuid meáin shóisialta le haghaidh imeachtaí na bliana.

 

 

 

Éigse Mhichael Mháire Ghabha

Musical weekend for all. Song ,Music and Dance
Song ,Music and Dance Ceol agus Amhráin den scoth

Deireadh seachtaine i Mí Deireadh Fómhar  lán de cheoil, damhsa, amhránaíocht, cheardlainne in omós do Mhichael Mháire Ghabha i gCarna.  Ceoltóir de scoth

A weekend full of music, dancing, singing and workshops in October celebrating Michael Mháire Ghabha.

 

 

 

Inishbofin Set Dancing and Trad Weekend

With a guaranteed good time Inishbofin Set Dancing & Trad Weekend is held annually on the last weekend of September. A weekend of  tradtional music and dance the festival is a must-attend event for anyone who loves traditional music and dancing. Bíonn Féile Rince Seit & Ceol Traidisiúnta Inis Bó Finne ar siúl gach bliain ag deireadh Mhí Mheán Fómhair. Deireadh seachtaine de cheol agus damhsa traidisiúnta den scoth is ea an fhéile. Bainfidh duine ar bith a bhfuil dúil acu sa cheol agus don rince traidisiúnta an sásamh as an deireadh seachtaine.

 

Arts Societies & Music Venues

 

Aras Éanna  Ionad Ealaíne ar  Inis Oirr  Arts Centre on Inis Oirr.

Clifden Arts Society hosts musical events in the Church and the Clifden Station house Theatre at various times during the year. Ceol & Imeachtaí Ealaíne sa gClochán

Oughterard Court House hosts a number of musical and art exhibtions through the year. Eagraíonn Uachtar Ard Courthouse ócáidí ceol agus ealaíne.

All Saints Heritage Centre in Clonbur hosts a number of art and music events throughout the year. ócáidí ceol agus ealaíne.

 

Other Music Events in Connemara

 

Roundstone Music Nights takes place during July & August

Clifden Town Hall has Music Nights during July & August in Clifden Town Hall and other music events throughout the year.

Teach Ceoil RenvyleTeach Ceoil hosts music, song and dance classes throughout the year. Each Tuesday evening during July and August, the cream of local Irish musicians, singers and dancers perform as part of the sessions.  Bíonn ranganna ceoil, amhránaíochta agus damhsa ar siúl ag Teach Ceoil i rith na bliana. Gach oíche Mháirt i rith Iúil agus Lúnasa, bíonn scoth na gceoltóirí, na n-amhránaithe agus na ndamhsóirí Éireannacha áitiúla ag casadh mar chuid de Sheisiún.

Pub Sessions – Seisiúin Ceol

Many pubs have sessions on certain nights throughout the year and some have music every night during the summer season.

Check their social media pages or ask a local to find out where the nearest session or music event in Connemara is.

Bíonn ceol den scoth i dtithe tábhairne sa cheantar i rith na bliana agus gach oíche i gcuid acu i rith an tsamhraidh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post

Sign up for Updates:

Scroll to Top