Fáinne Chamuis – Big O Camus

Fáinne Chamuis -Big O

This 4metre high corten steel scuplture frames the surrounding landscape with views to the sea and the mountains.  This area was well known by Padraig Pearse who spent time in Rosmuc. A visit to his home and the adjoining cultural centre is well worth a visit.  This area is known for it’s Colaistí Samhradh (summer colleges)  with a 2-3 week immersive experience in the Irish language and traditional culture through formal and informal learning and activities.  Mairtín O’ Cadhain (the great Irish Language Writer) from Spiddal taught in the nearby school as a young man.

The Fáinne bears the inscription with the worlds of Dermot Ryan a pupil of Pearse’s who accompanied him to Conamara in 1915.

The Twelve Pins came in sight and Pearse waved his hand here and
there over the land, naming lake, mountain and district away to the
Joyce Country under its purple mist.’

Fáinne Chamais – The Big O

Is dealbh de chruach cortan 4 mhéadar ar airde é Fáinne Chamais. Tá radhairc leis an tírdhreach mórthimpeall ar an bhfarraige agus ar na sléibhte. Bhí aithne mhaith ar an gceantar seo ag Pádraig Mac Piarais a chaith tamall i Ros Muc. Is fiú go mór cuairt a thabhairt ar a theach agus ar an ionad cultúrtha in aice leis. Tá clú agus cáil ar an gceantar seo mar gheall ar Choláistí Samhradh. Caitheann daltaí 2-3 seachtaine ag foghlaim Gaeilge agus faoin gcultúr traidisiúnta trí fhoghlaim agus trí ghníomhaíochtaí foirmiúil agus neamhfhoirmiúil. Bhí Máirtín Ó’ Cadhain (an Scríbhneoir Gaeilge ) ón Spidéal ag múineadh sa scoil in aice láimhe agus é ina fhear óg.

Tá inscríbhinn ar an bhFáinne le focail Dhiarmada Ó Riain, dalta de chuid an Phiarsaigh a chuaigh go Conamara i 1915 leis.

‘Tháinig na Beanna Beola i radharc agus chroith Pearse a lámh anseo agus
ansiúd thar an talamh, ag ainmniú loch, sliabh agus dúiche ar shiúl go dtí an Dúiche Sheoighe faoina ceo corcra.’

 

Business Information

Stay Connected

Sign up for Updates:

Scroll to Top