Áras Éanna Events

Ealaín ar an Imeall – Arts on the Edge   Áras Éanna Events

 

Áras Éanna Events on Inis Oirr offer a wonderful opportunity to enjoy a vibrant arts scene in a unique setting.

Artists have long been inspired by the landscape, friendly people, stone walls & Irish Culture. Don’t miss the opportunity to explore the island while you visit.

Is deis iontach taitneamh a bhaint as ealaín i suíomh iontach Imeachtaí Ionad Ealaíne Áras Éanna ar Inis Oírr.  Tagann ealaíontóirí chun inspioráid a fháil óna thírdhreach, daoine cairdiúla, ballaí cloiche, agus cultúr Gaeltachta. Déan cinnte go dtéann tú ag taiscéaladh nuair atá tú ar an oileáin.

Aras Eanna Events

Crime and the City Solution – Friday May 10th 8:30pm

Crime & the City Solution is proud to announce the launch of a three-piece acoustic version of the band that will be known as Crime & the City Solution (Acoustic). Known as  Crime (Acoustic) for short. Inspired by the Bonney/Adams duo that toured the US and Europe with Mark Lanegan in 2019. Crime (Acoustic) is born of a want to play the material in the style that many of the songs were first born.

They wish to enjoy an intimate atmosphere that captures the simple joy of friends playing together for friends, unmediated by technology. Crime (Acoustic) will feature Bronwyn Adams (violin and vocals), Simon Bonney (vocals) and Joshua Murphy (acoustic guitar and vocals) They will operate in addition to the bigger full-electric line-up. It will perform songs from the Crime back catalogue as well as selected songs from Simon’s solo recordings.
Ticéid €15/€20  – https://bit.ly/3JgRDfH

 

 

Crime and the City Solution – Aoine 10 Bealtaine 8:30i.n.

 

Is údar bróid do ‘Crime & the City Solution’ leagan acústaic trí phíosa den bhanna a fhógairt, faoin ainm Crime & the City Solution (Acoustic) nó Crime (Acoustic) mar ainm gairid. Is ón mbeirt Bonney/Adams, a bhí ar chamchuairt sna SA agus san Eoraip le Mark Langan in 2019, a tháinig an smaoineamh Crime (Acoustic) a bhunú mar go raibh siad ag iarraidh an t-ábhar a sheinm sa stíl inar cruthaíodh go leor de na hamhráin ar dtús, chun taitneamh a bhaint as atmaisféar cairdiúil a léiríonn go bunúsach an sásamh a bhaineann cairde as a bheith ag seinm le chéile do chairde, gan stiúir theicneolaíochta.

Páirteach i Crime (Acoustic) tá Bronwyn Adams (veidhlín agus fonnadóireacht), Simon Bonney (fonnadóireacht) agus Joshua Murphy (giotár fuaimiúil agus fonnadóireacht) agus feidhmeoidh siad i dteannta an ghrúpa níos mó leis na huirlísí leictreacha. Canfaidh siad amhráin ón gcatalóg a bhí ag Crime roimhe sin chomh maith le hamhráin roghnaithe as taifeadtaí aonair de chuid Simon.
Ticéid €15/20  https://bit.ly/3JgRDfH

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Details

Location

Sign up for Updates:

Scroll to Top