Map Search

Map Search

0.1 km
Search

Téigh ar thuras ar bhád traidisiúnta adhmaid, Húicéir na Gaillimhe, thart ar chósta garbh álainn Chonamara feadh Shlí an Atlantaigh Fhiáin. Is siombail stairiúil de chuid Chonamara an húicéir, ar bád seoil í a bhaineann le Gaillimh amháin. Bhí ról tábhachtach ag húicéirí i ngeilleagar na bpobal cósta i gConamara. Baineadh úsáid astu le dul ag iascaireacht agus chun lastaí móna, beostoic, soláthairtí ginearálta, aoil, poitín (alcól aindleathach) agus feamainn a iompar.

Address

Our Address:

-

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-

Plan My Route