Map Search

Map Search

0.1 km
Search

Téigh ag siúl trí Thailte Portaigh ar leith Chonamara, ar tailte mórthaibhseacha iad. Is é atá i bportach ná bogach fionnuisce ina bhfuil talamh bog spúinseach atá comhdhéanta go formhór d’ábhar plandúil páirtlofa ar a dtugtar móin. Bhí dlúthbhaint ag Conamara leis na tailte portaigh ós rud é gurbh í an mhóin an t-aon fhoinse breosla a bhí ann do go leor daoine. Baineann go leor oibre anróití le baint, le gróigeadh, le bailiú agus le sábháil móna (fóid mhóna thirime) agus, go traidisiúnta, bheadh ar an teaghlach ar fad a bheith ag obair ar an bportach. Níl aon tailte portaigh ar Oileáin Árann, áfach, agus ba ghnách le muintir Chonamara dul amach chuig na hoileáin sna Húicéirí chun móin a thrádáil.

Address

Our Address:

-

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-

Plan My Route