Map Search

Map Search

0.1 km
Search

24km 1.5 uair an chloig

Tosaíonn an bealach in Uachtar Ard agus téann sé thart ar dheich gciliméadar siar ó thuaidh feadh chladach Loch Coirib i dtreo an Mháma. Is é an dara loch is mó in Éirinn é agus tá achar 176km2 ann. Tá sé 47 méadar ar doimhneacht in áiteanna. Cuimsíonn an fiadhúlra i gceantar Loch Coirib seabhaic, madraí uisce, minceanna, easóga, froganna agus ialtóga. Roinnt ciliméadar níos faide ar aghaidh ó Charraig an Dúin, téann an rian isteach i bhfáschoill agus is ansin, den chéad uair, a mhothaítear iargúltacht. Tugann an R336 tú thar an mbearnas agus síos i dtreo an Mháma. Casann an rian siar 300 méadar ó dheas ó Dhroichead an Mháma.

Le caoinchead ó Westernway.ie

Address

Our Address:

-

GPS:

53.51885087979589, -9.56060791015625

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-

Plan My Route