Map Search

Map Search

0.1 km
Search

Tá ról lárnach ag an nGaeltacht i dtaobh fhoghlaim na Gaeilge de. Tagann na sluaite go Conamara agus go hOileáin Árann bliain i ndiaidh bliana á aithint gur foinse shaibhir iad na háiteanna sin inar féidir Gaeilge a fhoghlaim agus a chleachtadh ós rud é gur féidir an Ghaeilge a chloisteáil i ngach gné den saol laethúil. Trí fhreastal a dhéanamh ar chúrsaí Gaeltachta, bíonn deis ag foghlaimeoirí iad féin a bhá sa Ghaeilge agus a stór focal a fhorbairt. Tá raon ollmhór cúrsaí ar fáil i nGaeltacht Chonamara agus ar Oileáin Árann d’aosaigh agus do dhéagóirí araon.

Address

Our Address:

-

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-

Plan My Route